Ari Rolnad: A novella műfaji változatai a kortárs magyar irodalomban – (6.)

2.5. Lélektani novella Általánosságban kijelenthető, hogy a novella egy csipetnyi líraiságot visz az epika műnemébe, ám ennek mértéke természetszerűleg eltér az egyes alkotások esetében. Főként a szereplőkben lejátszódó pszichológiai folyamatok, jelenségek a hangsúlyosak, a klasszikus értelemben vett fabula háttérbe szorul. Bár terjedelmi korlátaiból fakadóan a novellák nem képesek – pozitív …

Ari Roland: A novella műfaji változatai a kortárs magyar irodalomban – (5.)

2.3. Kirakós és kihagyásos szerkesztésű novella Gyakorta előfordul, hogy egy mű narrátora korlátozott tudású, így nem oszthat meg valamennyi szükséges információt az olvasóval, aki kénytelen korábban megszerzett ismereteire hagyatkozni. De még a mindentudó elbeszélővel rendelkező történeteket is megalkothatják úgy, hogy a fontos részleteket a narrátor csak töredékesen adja át. Ezen …

Ari Roland: A novella műfaji változatai a kortárs magyar irodalomban – (4.)

2.2. Naturalisztikus-szociográfiai novella A naturalizmusról mint stílusirányzatról már a klasszikus modernség (1870-1920) időszakától kezdve beszélhetünk, mikor először jelentek meg végletekig részletezett alkotások, mint többek között Móricz Zsigmond prózái vagy a francia Baudelaire versei. Ezeket leginkább a radikálisan, rendkívüli módon kidolgozott részek közös eleme kapcsolta össze. Ezen jellemző mellett tartalmi szempontok …

Ari Roland: A novella műfaji változatai a kortárs magyar irodalomban (3.)

2. Műfajtípusok és a tipizálás lehetséges szempontjai Nem sokkal az után, hogy a novella a XVIII. században meghatározó műfajjá nőtte ki magát a magyar irodalmi életben, megkezdődött a különféle típusok kialakulásának folyamata, amely még napjainkban is intenzíven zajlik. Az egyes változatok természetesen magukon viselik mindazon szerkezeti és tartalmi jellemzőket, amelyek …

Dabis Áron: A rózsák háborúja – I.

Mielőtt belemélyednénk a rózsák háborújának történetébe, fontosnak tartom, hogy tegyünk egy kis áttekintést a korabeli Angliában. A háború kezdetét 1450-re datálhatjuk, ezért a felvezető az azelőtti időszakról fog szólni. Ebben az időszakban még dúlt a százéves háború. Angliának még voltak nagyobb uradalmai Franciaország területén, de a háború már kezdett a …

ARI ROLNAD: A NOVELLA MŰFAJI VÁLTOZATAI A KORTÁRS MAGYAR IRODALOMBAN – 2.

Magyarországon a prózaepikai alkotások egyik virágkorának a XIX. század második felét tekinthetjük, amelyet többek között két nagyformátumú író neve fémjelez: Jókai Mór többnyire nagyregényei, míg Mikszáth Kálmán elbeszélései és novellái révén vált ismertté. Ekkorra már önálló műfajtípusok is kialakultak, mint például a drámai novella – amely magán viseli a dráma …

Ari Roland: A novella műfaji változatai a kortárs magyar irodalomban

Műfaji jellemzők, műfajtörténet A novella kialakulása egészen az antikvitásig nyúlik vissza, amikor az eposz, a líra – és később a dráma is – szinte megkérdőjelezhetetlen egyeduralmat gyakorolt az irodalom területén. Olyan nagyformátumú alkotók nevei fémjelzik ezt a korszakot, mint többek között a vak rapszódosz, Homérosz, a szerelem költőnője, Szapphó, vagy …